فروشگاه اینترنتی آسمان غرب

بالن


شما مي توانيد از درون بالن به مدت زمان 15 دقیقه كه به ملايمت در هوا شناور است، هواي خنك سپيده دم را در حالي كه در ارتفاع چند متري بر فراز دشت سرسبز هستيد، حس كنيد و با شگفتي چشم اندازهايي را كه زيرپايتان پديدار مي شود را تماشا نمایید. در این سفر زمین را از جايي ببينيد كه كمتر كسي ديده است و ابرها را بنگريد و به تماشاي كوههاي نا هموار بپردازيد ، افق طلایی را نظاره گر باشید و شهر همدان را با همه زیبایی هایش در سپیده دم و شامگاه به نظاره بنشینید .( پرداخت نقدی آنلاین )

قیمت دوره :100 هزار تومان