فروشگاه اینترنتی آسمان غرب

پرواز تفریحی با پاراموتور


پرواز : سورتی

قیمت دوره : 250 هزار تومان

پرواز تفریحی با پاراموتور با وسیله ای به نام ترک (track) در سایت های پروازی آموزشگاه آسمان غرب انجام می شود که متقاضی پس از تکمیل فرم در سایت مذکور حضور می یابد و پس از تکمیل فرم تعهدنامه پروازی ایمن ، مفرح و پر هیجان را تجربه خواهد نمود.

دوره آموزشی پاراموتور


پرواز : طول دوره 2 ماه

قیمت دوره : 4 میلیون و پانصد هزار تومان

طول دوره 2 ماه می باشد که پس از تکمیل فرم ثبت نام با ارائه اصل مدارک شناسایی به دفتر آموزشگاه خلبانی آسمان غرب مراجعه و پس از گذراندن چکاب پزشکی ثبت نام تکمیل شده و آموزش شروع می گردد. در دوره مقدماتی امکانات آموزشی از قبیل چتر، موتور و .... را آموزشگاه در اختیار هنرجو قرار می دهد.
- ارائه گواهینامه بین المللی پس از پایان دوره

مدارک لازم